Tìm độ dài các cạnh tam giác tỉ lệ với các số 3, 4, 5 và tổng độ dài cạnh lớn nhất và nhỏ nhất

bởi Chai Chai 25/04/2019

Các cạnh a,b,c của một tam giác tỉ lệ với các số 3;4;5. Tìm độ dài các cạnh của tam giác đó trong các trường hợp sau:

a) Chu vi của tam giác bằng 36cm.

b) Tổng độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất hơn cạnh còn lại là 30cm.

Câu trả lời (1)

 • Gọi độ dài các cạnh của tam giác đó lần lượt là a,b,c (a,b,c>0)

  a)Theo đề bài ta có:

  \(a+b+c=36\)​ ​ và \(\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\)

  Áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  ​ ​\(\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{3+4+5}=\frac{36}{12}=3\)

  \(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}\frac{a}{3}=3\Rightarrow a=3\cdot3=9\\\frac{b}{4}=3\Rightarrow b=3\cdot4=12\\\frac{c}{5}=3\Rightarrow c=3\cdot5=15\end{matrix}\right.\)(thỏa mãn)

  b)Theo bài ra ta có:

  \(a+c-b=30\)\(\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\)

  Áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \(\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{a+c-b}{3+5-4}=\frac{30}{4}=7,5\)

  \(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}\frac{a}{3}=7,5\Rightarrow a=7,5\cdot3=22,5\\\frac{b}{4}=7,5\Rightarrow b=7,5\cdot4=30\\\frac{c}{5}=7,5\Rightarrow c=7,5\cdot5=37,5\end{matrix}\right.\)(thỏa mãn)

  bởi Đỗ Văn Hiểu 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan