YOMEDIA
IN_IMAGE

Tìm 4 số biết chia số 2690 thành 4 số tỉ lệ nghịch với 0,(5); 0,5; 0,(2); 1,5

chia số 2690 thanh 4 số tỉ lệ nghịch vs 0,(5) ; 0,5 ; 0,(2) ; 1,5

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi 4 số cần tìm lần lượt là a, b, c, d (a, b, c, d \(\ne0\) )

  Theo đề ta có: \(\dfrac{5}{9}a=0,5b=\dfrac{2}{9}c=1,5d\)

  \(\Rightarrow\dfrac{5a}{9}=\dfrac{b}{2}=\dfrac{2c}{9}=\dfrac{3d}{2}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{a}{\dfrac{9}{5}}=\dfrac{b}{2}=\dfrac{c}{\dfrac{9}{2}}=\dfrac{d}{\dfrac{2}{3}}\)

  và a + b + c + d = 2690

  Áp dụng t/c của dãy tỉ số = nhau ta có:

  \(\dfrac{a}{\dfrac{9}{5}}=\dfrac{b}{2}=\dfrac{c}{\dfrac{9}{2}}=\dfrac{d}{\dfrac{2}{3}}=\dfrac{a+b+c+d}{\dfrac{9}{5}+2+\dfrac{9}{2}+\dfrac{2}{3}}=\dfrac{2690}{\dfrac{269}{30}}=300\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}a=300\cdot\dfrac{9}{5}\\b=300\cdot2\\c=300\cdot\dfrac{9}{2}\\d=300\cdot\dfrac{2}{3}\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}a=540\\b=600\\c=1350\\d=200\end{matrix}\right.\)

  Vậy 4 số cần tìm là .............................

    bởi phạm văn trọng 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON