Chứng minh đa thức (3x^2-3x+7)-(4x^2-5x+3)+(x^2-2x) không phụ thuộc vào giá trị của biến

bởi Lê Nhật Minh 21/01/2019

chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

\(\text{(3x^2-3x+7)-(4x^2-5x+3)+(x^2-2x)}\)

Câu trả lời (1)

 • \(\left(3x^2-3x+7\right)-\left(4x^2-5x+3\right)+\left(x^2-2x\right)\)

  \(=3x^2-3x+7-4x^2+5x-3+x^2-2x\)

  \(=\left(3x^2-4x^2+x^2\right)+\left(-3x+5x-2x\right)+\left(7-3\right)\)

  \(=0+0+4\\ =4\)

  Vậy giá trị của biểu thức ko phụ thuộc vào giá tị của biến

  bởi Nguyễn Dysprosi 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan