AMBIENT

Chứng minh a^2=bc biết (a+b)/(a-b)=(c+a)/(c-a)

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 17/05/2019

Cho \(\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+a}{c-a}\) với a khác b, c khác a. Chứng minh a2 = bc. Điều ngược lại có đúng không?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • theo bài ra ta có:

  \(\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+a}{c-a}\)

  => \(\frac{a+b}{c+a}=\frac{a-b}{c-a}\)

  áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \(\frac{a+b}{c+a}=\frac{a-b}{c-a}=\frac{a+b+a-b}{c+a+c-a}=\frac{2a}{2c}=\frac{a}{c}=\frac{a+b-a+b}{c+a-c+a}=\frac{2b}{2a}=\frac{b}{a}\)

  => \(\frac{a}{c}=\frac{b}{a}\)

  => a2= bc (đpcm)

  vậy điều ngược lại hoàn toàn đúng

  bởi Nguyễn Thanh Hà 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>