ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Cho ba đại lượng x, y, z, tìm mối liên hệ giữa các đại lượng x, z

ai giải câu này giúp mình vs

Cho ba đại lượng x, y, z. Hãy tìm mối liên hệ giữa các đại lượng x, z biết:

a. x và y tỉ lệ nghịch, y và z cũng tỉ lệ nghịch

b. x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận

c. x và y tỉ lệ thuận, y và z tỉ lệ nghịch

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a.

  x và y tỉ lệ nghịch nên \(xy = a (a \ne 0)\) (1)

  y và z tỉ lệ nghịch nên \(yz = b(b \ne 0)\) (2)

  Từ (2) suy ra  \(y = \frac{b}{z}\) thay vào (1) được:

  \(x.\frac{b}{z} = a\)

  \(x = \frac{a}{b}.z\)

  Vậy x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ \(\frac{a}{b}\)

  b.

  x và y tỉ lệ thuận  \(\Rightarrow x.y = a (a \ne 0)\)

  y và z tỉ lệ thuận \( \Rightarrow y = bz (b \ne 0)\)

  Từ đó \(xy = x.bz = a \Rightarrow xz = \frac{a}{b}\)

  Vậy x và z tỉ lệ nghịch, hệ số là \(\frac{a}{b}\)

  c.

  x và y tỉ lệ thuận \( \Rightarrow x = ay\)

  y và z tỉ lệ nghịch \( \Rightarrow yz = b (b \ne 0)\)

  Từ đó \(x = ay = a.\frac{b}{z} \Rightarrow xz = ab\)

  Vậy x và z tỉ lệ nghịch, hệ số là ab.

    bởi thuy tien 21/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1