Bài 135 trang 33 sách bài tập Toán 7 tập 1

bởi Tran Chau 25/05/2019
Bài 135 (Sách bài tập - tập 1 - trang 33)

Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng \(\dfrac{3}{4}\). Tính diện tích miếng đất này ?

Câu trả lời (1)

 • Gọi chiều rộng và chiều dài của miếng đất là a và b

  Ta có:

  \(a+b=\dfrac{P}{2}\Rightarrow a+b=\dfrac{70}{2}=35\left(m\right)\)

  \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{3}{4}\Rightarrow\dfrac{a}{3}=\dfrac{b}{4}\)

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  \(\dfrac{a}{3}=\dfrac{b}{4}=\dfrac{a+b}{3+4}=\dfrac{35}{7}=5\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{a}{3}=5\Rightarrow a=5\cdot3=15\\\dfrac{b}{4}=5\Rightarrow b=5\cdot4=20\end{matrix}\right.\)

  => S = ab = 15 . 20 = 300 (m2)

  Vậy...

  bởi Nguyễn Quân 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan