Ba người dự định góp vốn theo tỷ lệ 5 : 4 : 3 để cùng kinh doanh

bởi Trần Thị Thương Thương 08/03/2019

Ba người dự định góp vốn theo tỷ lệ 5 : 4 : 3 để cùng kinh doanh , nhưng khi góp vốn ba người lần lượt tăng thêm 10 % , 20 % , 30 % số tiền so vơi vốn dự định đóng góp ban đầu . Do đó số tiền đóng góp người thứ nhất hơn người thứ hai là 700.000 đòng . Tính số tiền mỗi người đã góp

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan