AMBIENT

Tìm x, biết 1/2-1/8x=3/4

bởi Uoza Juvia 30/05/2019

1/2 - 1/8 . x = 3/4

đúng mình tick tặng. Thank

ADSENSE

Câu trả lời (33)

 • Bài này như sai đề sau đó

   

  bởi Phạm Bảo 30/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \frac{1}{2} - \frac{1}{8} . x = \frac{3}{4}

          \frac{1}{8} . x = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}

          \frac{1}{8} . x =\frac{-1}{4}

              x =\frac{-1}{4}:\frac{1}{8}

              x =\frac{-1}{4} . \frac{8}{1}

              x =\frac{-8}{4}=-2

  bởi Vua Ảo Tưởng 31/05/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 04/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi Huỳnh Anh Kha 12/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi Phạm Bảo 13/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • =>1/8.X=1/2-3/4

  1/8.X=-1/4

  X=-1/4:1/8

  X=-2

  bởi Cỏ Bốn Lá 15/06/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

   

  bởi Hổ Báo nhất lớp 15/06/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • x = -2

  bởi Phan Bao Ngoc 17/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2655465egchnyj

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  x=-2 bạn nhésmiley

  bởi Nguyễn Hải Phong 23/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi Hai Gaming 01/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi Hacker 247 02/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi Ẩn danh 02/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=2

  bởi Thu Huong 02/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=2

  bởi Thu Huong 08/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 10

  bởi Đinh Trí Dũng 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x =\frac{-1}{4}:\frac{1}{8}

  => x=-2

  bởi Trần Thùy Linh 10/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi I like math 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • =>1/8.X=1/2-3/41/8.X=-1/4X=-1/4:1/8X=-2
  bởi Kỳ Mẫn Doãn 15/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x= -2

  bởi Nguyễn Thuỷ Trúc 16/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi Hacker 247 17/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1/2 - 1/8 . x = 3/4

  1/8.X=1/2-3/4

  1/8.X=-1/4

  X=-1/4:1/8

  X=-2

  bởi văn độ 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \frac{1}{2} - \frac{1}{8} . x = \frac{3}{4}

          \frac{1}{8} . x = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}

          \frac{1}{8} . x =\frac{-1}{4}

              x =\frac{-1}{4}:\frac{1}{8}

              x =\frac{-1}{4} . \frac{8}{1}

              x =\frac{-8}{4}

                 x=-2

  bởi văn độ 25/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi bùi nhân 31/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -2

  bởi nghiêm tiến ngọc 17/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \frac{1}{2} - \frac{1}{8} . x = \frac{3}{4}

          \frac{1}{8} . x = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}

          \frac{1}{8} . x =\frac{-1}{4}

              x =\frac{-1}{4}:\frac{1}{8}

              x =\frac{-8}{4}

              x=-2

  bởi Lâm Linh Ngọc 02/10/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • x=-2

  bởi Phạm Hương Liên 07/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>