Tập hợp con là gì

bởi Nguyễn Tiến Thành 21/09/2018

Tập hợp con là gì ?

Câu trả lời (13)

 • Nếu A và B là các tập hợp và mọi phần tử của A cũng là phần tử của B, thì:

  A là tập con của B (hay A chứa trong B), ký hiệu {\displaystyle A\subseteq B},

  hay tương đương

  •  

  '(B là tập chứa của A (hay B chứa A), ký hiệu {\displaystyle B\supseteq A.}

  Nếu A là tập con của B, nhưng có ít nhất 10 phần tử của B không là phần tử của A thì A được gọi là tập hợp con thực sự của B, ký hiệu {\displaystyle A\subsetneq B.}

  hay tương đương

  • B là tập cha thực sự của A, ký hiệu {\displaystyle B\supsetneq A.}

  Một số tài liệu cũng dùng ký hiệu {\displaystyle A\subset B} thay cho {\displaystyle A\subseteq B}, và {\displaystyle B\supset A} thay cho {\displaystyle B\supseteq A} với ý nghĩa tương tự. Tuy nhiên, nếu chi li ra thì ký hiệu {\displaystyle A\subseteq B} được hiểu rằng A là tập con của B hoặc có thể bằng B, còn ký hiệu {\displaystyle A\subset B} ít mang ý nghĩa A có thể bằng B hơn.

  Tương tự như vậy trong số học, khi viết {\displaystyle x\leq \;y} thì x có thể nhỏ hơn y, có thể bằng y, nhưng nếu viết {\displaystyle x<\;y} thì có nghĩa là x chỉ nhỏ hơn y chứ không thể bằng y.

  bởi Minh Duy Nguyen 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tập hợp con là tập hợp đuợc bao hàm bởi 1 tập hợp khác

  Mình nói theo cách hiểu của mình nhá

  bởi Ngố ngây Ngô 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tập hợp con ở trong sgk lớp 6 đó bạn

  bởi Eath Hour 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong toán học , tập hợp con có nghĩa là : cho hai tập hợp A và B. Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B.

  bởi Nguyễn Hoàng Ngân 21/09/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Nếu A và B là các tập hợp và mọi phần tử của A cũng là phần tử của B, thì:

  A là tập con của B (hay A chứa trong B), ký hiệu {\displaystyle A\subseteq B}{\displaystyle A\subseteq B},

  hay tương đương

  '(B là tập chứa của A (hay B chứa A), ký hiệu {\displaystyle B\supseteq A.}{\displaystyle B\supseteq A.}

  Nếu A là tập con của B, nhưng có ít nhất 10 phần tử của B không là phần tử của A thì A được gọi là tập hợp con thực sự của B, ký hiệu {\displaystyle A\subsetneq B.}{\displaystyle A\subsetneq B.}

  hay tương đương

  • B là tập cha thực sự của A, ký hiệu {\displaystyle B\supsetneq A.}{\displaystyle B\supsetneq A.}
  bởi Đinh Trí Dũng 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mọi phần tử của tập hợp này (A) đều là phần tử của tập hợp kia(B) thì tập hợp này là con của tập hợp kia (A \subset B)

  bởi Tuyết Ngân 23/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tập hợp con là một phần nhỏ của tập hợp

   

  bởi Nguyễn Thùy Lan 23/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con tập hợp của B

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B ta nói tập hợp A là con của tập hợp B kí hiệu: A thuộc B

  bởi Nguyễn Ngọc Châu 26/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A là một tập con (hay tập hợp con) của tập hợp B nếu A "được chứa" trong B

  bởi Nguyễn Xuân 14/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan