's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (37)

 • Nguyễn Tiến Thành đã trả lời trong câu hỏi: từ ghép và từ láy Cách đây 1 năm

  không

 • Nguyễn Tiến Thành đã trả lời trong câu hỏi: tiếng việt Cách đây 1 năm

  Long lanh là chủ ngữ

  Ánh mặt trời là vị ngữ

 • Nguyễn Tiến Thành đã trả lời trong câu hỏi: WTFmenadudu Cách đây 1 năm

  Vì 1+1=2

  Ví dụ là:

  mình có 2 con số 1 nếu như cộng lại được 2

   

 • Nguyễn Tiến Thành đã trả lời trong câu hỏi: test cau hoi toan lop 3 Cách đây 1 năm

  Đó là 999

 • Nguyễn Tiến Thành đã trả lời trong câu hỏi: huofnufhuf Cách đây 1 năm

  222223+4556689990=455891222

 • Nguyễn Tiến Thành đã trả lời trong câu hỏi: taị sao 4+3=2 Cách đây 1 năm

  Vì chúng ta làm sai

 • Nguyễn Tiến Thành đã trả lời trong câu hỏi: các bạn có thể giúp mình nhé Cách đây 1 năm

   Vì nếu không học thì sẽ không có tương lai

 • Nguyễn Tiến Thành đã trả lời trong câu hỏi: số bị trừ hơn hiệu lÀ 123 tìm số trừ của phép trừ đó Cách đây 1 năm

  Đó là 56

 • Nguyễn Tiến Thành đã trả lời trong câu hỏi: Toán 4 444 Cách đây 1 năm

  56 + 44= 100

 • Nguyễn Tiến Thành đã trả lời trong câu hỏi: giúp minh voi Cách đây 1 năm

  1+1=2

  1+0=1

Điểm thưởng gần đây (55)

 • Nguyễn Tiến Thành: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Tiến Thành: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Tiến Thành: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Tiến Thành: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Tiến Thành: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Nguyễn Tiến Thành: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Tiến Thành: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Tiến Thành: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Tiến Thành: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Tiến Thành: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm