Tìm hàm số có đồ thị là đường cong cho trước.

bởi Van Tho ngày 17/02/2017

Mình chưa thành thạo với dạng với dạng toán này lắm, bạn nào chỉ mình cách tìm nhanh hàm số có đồ thị như hình vẽ với.

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?​

A. \(y = {x^3} + 3{{\rm{x}}^2} + 1\)  

A.  

B. \(y = {x^3} - 3{{\rm{x}}^2} + 1\)

C.  

C. \(y = - {x^3} + 3{{\rm{x}}^2} + 1\) 

D. \(y = \frac{1}{3}{x^3} - {x^2} + 1\)

Câu trả lời (13)

 • Thường với những bài tập này, mình suy luận từng bước để loại trừ các phương án sai dần dần sẽ ra được phương án đúng.

  Cả 4 đáp án là các hàm số bậc 3.

  Khi \(x\rightarrow +\infty\) thì \(y\rightarrow +\infty \Rightarrow\) Hệ số của  là dương ⇒ Loại C.

  Đồ thị đi qua các điểm \((0;1);(2;-3)\)

  Thay tọa độ các điểm nào vào các hàm số ở các phương án A, B, D. Ta thấy B là phương án đúng.

  bởi thu hảo ngày 18/02/2017
  Like (1)
 • Cảm ơn bạn mình còn bài này nữa.

  Đường cong ở hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

  A. \(y = - {x^3} + 3x + 2\) 

  B. \(y = {x^3} + 3x + 2\)

  C. \(y = {x^3} - 3x + 2\) 

  D. \(y = - {x^3} - 3x + 2\)

  bởi Van Tho ngày 18/02/2017
  Like (0)
 • Bài này cũng tương tự bài phía trên thôi bạn.

  Đây là dạng đồ thị hàm số bậc ba: \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\)
  Từ đồ thị hàm số đã cho  a > 0
  Đồ thị hàm số đi qua điểm (1;0).
  ​\(\Rightarrow y = {x^3} - 3x + 2\)

  bởi thu hằng ngày 18/02/2017
  Like (1)
 • Đths đi lên nên a>0 loại C

  Đths có 2 cực trị nên ab trái dấu--> loại A

  Thử điểm (0,1), (2,-3) có thuộc 2 hs còn lại không--> loại D

  ĐÁ: B

  bởi Nguyễn Mai Trâm ngày 15/05/2017
  Like (1)
 • B

   

  bởi lê thị kim thoa ngày 16/05/2017
  Like (1)
 • b

  bởi Phan Phong ngày 07/06/2017
  Like (0)
 • B

  bởi Sơn Hồng ngày 10/06/2017
  Like (0)
 • hàm bậc 3 như vậy thì có a<0

  loại dượcd câu a&c rồi. phần còn lại thì thế số váo tính

  bởi Tuyết Nhi ngày 16/06/2017
  Like (1)
 • b

  bởi Dương Đào Quý ngày 19/06/2017
  Like (0)
 • hàm bậc 3 đạo hàm thành bậc 2 ...áp dụng cái "ngoài cùng trong khác " suy ra a âm hoặc dương .., suy ra c bắt buộc phải trái dấu với a .. nếu có 2 đáp án ... nhẩm nghiệm đơn giản như x=0,x=1 để suy ra hàm số ..

  bởi Hoa Le ngày 20/06/2017
  Like (0)
 • B

  bởi Hồ Đức Anh ngày 22/06/2017
  Like (0)
 • b

  bởi Nguyễn Thành Trung ngày 02/07/2017
  Like (0)
 • dap an la y c 

  bởi nguyễn phương ngày 17/07/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan