Sơn Hồng's Profile

Sơn Hồng

Sơn Hồng

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Sơn Hồng đã trả lời trong câu hỏi: Tìm hàm số có đồ thị là đường cong cho trước. Cách đây 1 năm

  B

 • Sơn Hồng đã đặt câu hỏi: đáp án chính xác Cách đây 1 năm

  Nguyên tắc cơ bản nhất của ta trong các Hiệp định Sơ bộ 1946, Hiệp định Giơnevơ 1954, Hiệp định Pari 1973 là

   

  A. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

  B. Quy định vị trí đóng quân giữa hai bên ở hai vùng riêng biệt.

  C. Đều quy định thời gian rút quân cụ thể.

  D. Đều đưa đến thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến.