Tam giác ABC là tam giác gì biết (1;2;0) B(1;0;-1) C(0;-1;2) ?

bởi Lam Giang Nguyễn Phạm 19/06/2018

cho ba điểm A(1;2;0) B(1;0;-1) C(0;-1;2). Tam giác ABC là:

A. Tam giác cân đỉnh A

B. Tam giác vuông đỉnh A

C. Tam giác đều 

D. Không phải kết quả như A,B,C

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan