AMBIENT

Tìm phần thực và phần ảo của số phức: \(z=\frac{3-4i}{3+2i}-(3-5i)(6+i)\)

bởi Nguyễn Hoài Thương 07/02/2017

Tìm phần thực và phần ảo của số phức: \(z=\frac{3-4i}{3+2i}-(3-5i)(6+i)\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Ta có:
    \(z=\frac{(3-4i)(3-2i)}{3^2+2^2}-18-3i+30i=-\frac{298}{13}+\frac{333}{13}i\)

    Vậy phần thực: \(-\frac{298}{13}\), phần ảo: \(\frac{333}{13}\)

    bởi Nguyễn Hạ Lan 09/02/2017
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA