Question I. find the word which has different sound in the part underlined. A. goes B. watches C. misses D. brushes

bởi thuy linh 31/10/2018

Question I. find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. goes B. watches C. misses D. brushes

2. A. come B. mother C. open D. some

3. A. mention B. question C. action D. education

4. A. who B. when C. where D. what

5.A. sun B.fun C. put D. unhappy

6.A. mind B. bike C. tradition D. tidy

7.A.my B .happy C. hobby D. factory

8.A. health B . team C. tea D. beach

9. A.listened B.opened C. wanted D. lived

help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! thanhk.

Câu trả lời (3)

 • Question I. find the word which has different sound in the part underlined.

  1. A. goes B. watches C. misses D. brushes

  2. A. come B. mother C. open D. some

  3. A. mention B. question C. action D. education

  4. A. who B. when C. where D. what

  5.A. sun B.fun C. put D. unhappy

  6.A. mind B. bike C. tradition D. tidy

  7.A.my B .happy C. hobby D. factory

  8.A. health B . team C. tea D. beach

  9. A.listened B.opened C. wanted D. lived

  bởi Bùi Hữu Đức 31/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. A

  2. C

  3. B

  4. A

  5. C

  6. C

  7. A

  8. C

  bởi Tran Nhi 01/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1A

  2C

  3B

  4A

  5C

  6C

  7A

  8C

  wink

  bởi Nguyễn Minh Đức 01/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan