Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc: I often ( go ) .......... to school by bike every day.

bởi minh dương 13/11/2018

I . cho dạng đúng của các từ tring ngoặc để hoàn thành các câu sau :

1. I often ( go ) .......... to school by bike every day

2. Last night , my father ( watch ) ........... TV with my mother

3. My father enjoys ( watch ) ............. television in the evenings

4. Nam ( live ) .................. in New York for 10 years

5. Look ! The children ( play ) .............. football in the schoolyard

6. When I ( come ) ........... home from work yesterday , my mother was cooking dinner

7. I don't know many English words . I wish I ( know ) ........... more Enlish words

8. My brother used to ( go ) ............ to work by motorbike . Now he cycles

Câu trả lời (1)

 • I . cho dạng đúng của các từ tring ngoặc để hoàn thành các câu sau :

  1. I often ( go ) go to school by bike every day

  2. Last night , my father ( watch ) watched TV with my mother

  3. My father enjoys ( watch ) watchinh television in the evenings

  4. Nam ( live ) has lived in New York for 10 years

  5. Look ! The children ( play ) are playing football in the schoolyard

  6. When I ( come ) came home from work yesterday , my mother was cooking dinner

  7. I don't know many English words . I wish I ( know ) knew more Enlish words

  8. My brother used to ( go ) go to work by motorbike . Now he cycles

  bởi Nguyen Ngoc 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan