AMBIENT

Find the word which has different stress pattern from the others

bởi Denny Hàn & Thường Tiểu Huy 20/05/2019

Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. silent     B. noisy     C. pretty     D. polite

2. A. station     B. season    C. sandal     D. police

3. A. agree     B. hurry     C. enter     D. visit

4. A. describe     B. fasten   C. listen     D. hover

5. A. degree     B. student     C. funny     D. widen

6. A. traffic     B. dancer     C. cycling     D. ballon

7. A. central     B. gripping     C. complete     D. boring

8. A. answer     B. listen     C. enter     D. obey

9. A. station     B. healthy     C. safety     D. alone

10. A. tidy     B. complete     C. extend     D. mistake

ADSENSE

Câu trả lời (10)

 • 1d

  2c

  3a

  4b

  5a

  bởi Chu Xuân 22/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 6d

  7c

  8d

  9d

  10a

   

   

  bởi Chu Xuân 22/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. A. silent B. noisy C. pretty D. polite

  2. A. station B. season C. sandal D. police

  3. A. agree B. hurry C. enter D. visit

  4. A. describe B. fasten C. listen D. hover

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1D

  2C

  3A

  4B

  5A

  6D

  7C

  8D

  9D

  10A

  bởi Hổ Báo nhất lớp 14/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1D

  2C

  3A

  4B

  5A

  6D

  7C

  8D

  9D

  10A

  bởi Vua Ảo Tưởng 26/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 9d

  bởi Nguyễn Đức Thuận 01/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1C

  bởi nghiêm tiến ngọc 17/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.D

  2.C

  3.A

  4.A

  5.A

  6.D

  7.C

  8.D

  9.D

  10.A

  bởi Nguyễn Thanh Nhân 09/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA