ADMICRO
VIDEO

Trình bày một số thuật ngữ và ký hiệu của di truyền học

trình bày một số thuật ngữ và ký hiệu của di truyền học?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Một số thuật ngữ:

  -Tính trạng là các đặc điểm (hay dấu hiệu) về hình thái, cấu tạo, sinh lí của cơ thể sinh vật.

  -Tính trạng tương ứng là tính trạng khác nhau của cùng 1 loại tính trạng.

  -Tính trạng tương phản là 2 tính trạng tương ứng biểu hiện trái ngược nhau.

  -Tính trạng số lượng là tính trạng có thể cân, đo, đong, đếm.

  -Tính trạng chất lượng là tính trạng thuộc về hình thái, cấu tạo, sinh lí của cơ thể.

  -Tính trạng trội là tính trạng do gen trội qui định và biểu hiện ở cơ thể mang cặp gen đồng hợp trội hay dị hợp.

  -Tính trạng lặn là tính trạng do gen lặn qui định và chỉ biểu hiện ở cơ thể mang cặp gen đồng hợp lặn.

  -Tính trội hoàn toàn là trường hợp gen qui định tính trạng trội hoàn toàn lấn áp gen qui định tính trạng lặn ở KG dị hợp.

  -Tính trạng trung gian là tính trạng được biểu hiện trung gian giữa 2 tính trạng trội và lặn ở KG dị hợp do gen trội áp chế không hoàn toàn gen lặn cùng cặp.

  -Nhân tố di truyền (gen) qui định các tính trạng của sinh vật.

  -Giống (dòng) thuần chủng là giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống với các thế hệ trước.

  -Kiểu hình (KH) là tổ hợp các tính trạng của cơ thể.

  -Kiểu gen (KG) là tổ hợp các gen nằm trong tế bào của cơ thể.

  -Alen là tính trạng khác nhau của cùng 1 gen.

  -Gen Alen là trạng thái khác nhau của cùng 1 gen tồn tại ở 1 vị trí nhất định của cặp NST tương đồng.

  -Thể đồng hợp là KG chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau.

  -Thể dị hợp là KG chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau.

    bởi Nguyễn Hà Ngọc Dung 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON