YOMEDIA
VIDEO

Một đoạn ADN có chiều dài 408nm và có số nuclêôtit loại A bằng 22% tổng nuclêôtit của đoạn ADN. Mạch 1 của đoạn ADN này có A = 20%, mạch 2 có X = 35% tổng số nuclêôtit của mỗi mạch.

a. Tổng số nuclêôtit của đoạn ADN này.

b. Tỉ lệ % các loại nuclêôtit trên mạch 1.

c. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1. 

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. Tổng số nuclêôtit của đoạn ADN này.

  Đoạn ADN này có chiều dài 480nm.

   Tổng số nuclêôtit \(= \frac{{408}}{{0,34}} \times 2 = 2400\).

  b. Tỉ lệ % các loại nuclêôtit trên mạch 1.

  - Vì \(A = 22\% \to G = 50\% - 22\% = 28\% \).

  Vì hai mạch của ADN liên kết theo nguyên tắc bổ sung cho nên \({G_1} = {X_2}\).

  \(\begin{array}{l} \to {X_2} = 35\% \to {G_1} = 35\% \\ {A_{ADN}} = {A_1} + {T_1};\,\,{G_{ADN}} = {G_1} + {X_1}; \end{array}\)

  Và \(\% {A_{ADN}} = 50\% - \% {G_{ADN}}\).

  Theo Bài ra, \({A_{ADN}} = 22\% \) và \({A_1} = 20\% \)\(\begin{array}{l} \to {T_1} = 2 \times 22\% - {A_1} = 44\% - 20\% = 24\% \\ \to {X_1} = 2 \times 28\% - {G_1} = 56\% - 35\% = 21\% \end{array}\)

  Tỉ lệ % các loại nuclêôtit trên mạch 1: \({A_1} = 20\% ;\,\,{T_1} = 24\% ;\,\,{G_1} = 35\% ;\,\,{X_1} = 21\% \)

  c. Số nuclêôtit mỗi loại của mạch 1.Đoạn ADN có tổng số 2400 nuclêôtit  Mạch 1 có tổng số 1200 nuclêôtit.

  \(\begin{array}{l} {A_1} = 20\% \times 1200 = 224;\,\,{T_1} = 22\% \times 1200 = 264;\\ {G_1} = 35\% \times 1200 = 420;\,\,{X_1} = 21\% \times 1200 = 252 \end{array}\)

    bởi Huong Giang 26/05/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1