Ngành giun đốt có đặc điểm gì chứng tỏ cơ thể có tổ chức cao hơn ngành giun dẹp ?

bởi What is my name? 09/07/2019

Ngành giun đốt có đặc điểm gì chứng tỏ cơ thể có tổ chức cao hơn ngành giun dẹp ?

Câu trả lời (6)

 • - Cơ thể được phân đốt: sự phân đốt quán triệt cả cấu tạo ngoài (mỗi đốt có một đôi chân bên) và cấu tạo trong (mỗi đốt có một đôi hạch thần kinh, đôi hệ bài tiết và một vòng tuần hoàn ...). 

  - Cơ thể có thể xoang chính thức, trong xoang có dịch thể xoang góp phần xúc tiến các quá trình sinh lí của cơ thể.

  - Xuất hiện chân bên: cơ quan di chuyển chuyên hóa.

  - Xuất hiện hệ tuần hoàn, hệ hô hấp đầu tiên.

  bởi [PR] Sammer 09/07/2019
  Like (8) Báo cáo sai phạm
 • - Cơ thể được phân đốt: sự phân đốt quán triệt cả cấu tạo ngoài (mỗi đốt có một đôi chân bên) và cấu tạo trong (mỗi đốt có một đôi hạch thần kinh, đôi hệ bài tiết và một vòng tuần hoàn ...). 

  - Cơ thể có thể xoang chính thức, trong xoang có dịch thể xoang góp phần xúc tiến các quá trình sinh lí của cơ thể.

  - Xuất hiện chân bên: cơ quan di chuyển chuyên hóa.

  - Xuất hiện hệ tuần hoàn, hệ hô hấp đầu tiên.

  bởi Đinh Trí Dũng 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có vòng tơ ở mỗi đốt giúp giun di chuyển và chui rúc trong hang đất,sinh sản lưỡng tính ,đai sinh dục nằm ở phía đầu bằng 3 đốt hơi thắt lại va có màu nhạt

  bởi Công Hi Lược 10/07/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Tham khảo: https://lop67.tk/hoidap/43573/n%C3%AAu-c%C3%A1c-%C4%91%E1%BA%B7c-%C4%91i%E1%BB%83m-ch%E1%BB%A9ng-t%E1%BB%8F-giun-%C4%91%E1%BB%91t-c%C3%B3-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-th%E1%BB%83-theo-giun-tr%C3%B2n

  bởi T - Series 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Cơ thể được phân đốt: sự phân đốt quán triệt cả cấu tạo ngoài (mỗi đốt có một đôi chân bên) và cấu tạo trong (mỗi đốt có một đôi hạch thần kinh, đôi hệ bài tiết và một vòng tuần hoàn ...). 

  - Cơ thể có thể xoang chính thức, trong xoang có dịch thể xoang góp phần xúc tiến các quá trình sinh lí của cơ thể.

  - Xuất hiện chân bên: cơ quan di chuyển chuyên hóa.

  - Xuất hiện hệ tuần hoàn, hệ hô hấp đầu tiên.

  bởi Vua Ảo Tưởng 15/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có vòng tơ ở mỗi đốt giúp giun di chuyển và chui rúc trong hang đất,sinh sản lưỡng tính ,đai sinh dục nằm ở phía đầu bằng 3 đốt hơi thắt lại va có màu nhạt

  bởi Lê Cảnh Nhật Minh 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan