YOMEDIA

Ngành giun đốt có đặc điểm gì chứng tỏ cơ thể có tổ chức cao hơn ngành giun dẹp ?

Ngành giun đốt có đặc điểm gì chứng tỏ cơ thể có tổ chức cao hơn ngành giun dẹp ?

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (16)

 
 
 • - Cơ thể được phân đốt: sự phân đốt quán triệt cả cấu tạo ngoài (mỗi đốt có một đôi chân bên) và cấu tạo trong (mỗi đốt có một đôi hạch thần kinh, đôi hệ bài tiết và một vòng tuần hoàn ...). 

  - Cơ thể có thể xoang chính thức, trong xoang có dịch thể xoang góp phần xúc tiến các quá trình sinh lí của cơ thể.

  - Xuất hiện chân bên: cơ quan di chuyển chuyên hóa.

  - Xuất hiện hệ tuần hoàn, hệ hô hấp đầu tiên.

    bởi Đinh Trí Dũng 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có vòng tơ ở mỗi đốt giúp giun di chuyển và chui rúc trong hang đất,sinh sản lưỡng tính ,đai sinh dục nằm ở phía đầu bằng 3 đốt hơi thắt lại va có màu nhạt

    bởi Chanh Leo 10/07/2019
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • Tham khảo: https://lop67.tk/hoidap/43573/n%C3%AAu-c%C3%A1c-%C4%91%E1%BA%B7c-%C4%91i%E1%BB%83m-ch%E1%BB%A9ng-t%E1%BB%8F-giun-%C4%91%E1%BB%91t-c%C3%B3-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-th%E1%BB%83-theo-giun-tr%C3%B2n

    bởi T - Series 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Cơ thể được phân đốt: sự phân đốt quán triệt cả cấu tạo ngoài (mỗi đốt có một đôi chân bên) và cấu tạo trong (mỗi đốt có một đôi hạch thần kinh, đôi hệ bài tiết và một vòng tuần hoàn ...). 

  - Cơ thể có thể xoang chính thức, trong xoang có dịch thể xoang góp phần xúc tiến các quá trình sinh lí của cơ thể.

  - Xuất hiện chân bên: cơ quan di chuyển chuyên hóa.

  - Xuất hiện hệ tuần hoàn, hệ hô hấp đầu tiên.

    bởi Vua Ảo Tưởng 15/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • xuất hiện hệ tuần hoàn

    bởi Nguyễn Đức Thuận 31/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Cơ thể được phân đốt: sự phân đốt quán triệt cả cấu tạo ngoài (mỗi đốt có một đôi chân bên) và cấu tạo trong (mỗi đốt có một đôi hạch thần kinh, đôi hệ bài tiết và một vòng tuần hoàn ...).

  - Cơ thể có thể xoang chính thức, trong xoang có dịch thể xoang góp phần xúc tiến các quá trình sinh lí của cơ thể.

  - Xuất hiện chân bên: cơ quan di chuyển chuyên hóa.

  - Xuất hiện hệ tuần hoàn, hệ hô hấp đầu tiên.

    bởi . Tps . 04/08/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Cơ thể của chúng được phân đốt, có hệ ho hấp và hô hấp qua da

    bởi Nguyễn Phan Hoàng Long 07/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có thể xuất hiện ở hệ tuần hoàn
    bởi Nhi Lê 07/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  Cơ thể được phân đốt: sự phân đốt quán triệt cả cấu tạo ngoài (mỗi đốt có một đôi chân bên) và cấu tạo trong (mỗi đốt có một đôi hạch thần kinh, đôi hệ bài tiết và một vòng tuần hoàn ...). 

  - Cơ thể có thể xoang chính thức, trong xoang có dịch thể xoang góp phần xúc tiến các quá trình sinh lí của cơ thể.

  - Xuất hiện chân bên: cơ quan di chuyển chuyên hóa.

  - Xuất hiện hệ tuần hoàn, hệ hô hấp đầu tiên.

    bởi hiroki natsumy 11/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cơ thể được phân đốt: sự phân đốt quán triệt cả cấu tạo ngoài (mỗi đốt có một đôi chân bên) và cấu tạo trong (mỗi đốt có một đôi hạch thần kinh, đôi hệ bài tiết và một vòng tuần hoàn

    bởi Chu Chu 25/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • *Cơ thể phân đốt giúp cơ thể vận động linh hoạt

  +Cơ thể có thể xoang chính thức, trong xoang có dịch thể xoang góp phần xúc tiến các quá trình sinh lí cơ thể.

  +Xuất hiện chân bên: cơ quan di chuyển chuyên hóa chính thức.

  +Xuất hiện hệ tuần hoàn và hệ hô hấp đầu tiên.

    bởi { ~~ Nguyên~~} 18/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA