RANDOM

{ ~~ Nguyên~~}'s Profile

{ ~~ Nguyên~~}

{ ~~ Nguyên~~}

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 156
Điểm 821
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (158)

Điểm thưởng gần đây (204)

 • { ~~ Nguyên~~}: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • { ~~ Nguyên~~}: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • { ~~ Nguyên~~}: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
 • { ~~ Nguyên~~}: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • { ~~ Nguyên~~}: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • { ~~ Nguyên~~}: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • { ~~ Nguyên~~}: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • { ~~ Nguyên~~}: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • { ~~ Nguyên~~}: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • { ~~ Nguyên~~}: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)