AMBIENT

Đặc điểm của tập đoàn vôn vốc ?

bởi Bitch Lasanga 26/05/2019

Đặc điểm của tập đoàn vôn vốc ?

A. Gồm  nhiều tế bào liên kết lại như mạng lưới.

B. Mỗi cá thể gồm có hai roi hướng ra ngoài.

C. Dù có nhiều tế bào xong chỉ là một nhóm động vật đơn bào.

D. Cả A, B và C đều đúng.

RANDOM

Câu trả lời (9)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>