YOMEDIA
NONE

Trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng hoán vị xảy ra ở cả hai giới với tần số 30%. Theo lí thuyết phép lai AaBb\(\frac{{DH}}{{dh}}\) x Aabb\(\frac{{Dh}}{{dH}}\) cho đời con có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng trên là bao nhiêu. Biết các gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Aa x Aa → F1: 1AA : 2Aa : 1aa → 3A- : 1aa = 0,75A- : 0,25aa

  Bb x bb → F1: 1Bb : 1bb → 0,5B- : 0,5bb

  Xét :\(\frac{{DH}}{{dh}} \times \frac{{Dh}}{{dH}}\)

  Kiểu gen \(\frac{{DH}}{{dh}}\) cho giao tử dh là giao tử liên kết: %dh = 0,5 – 0,3/2 = 0,35

  Kiểu gen \(\frac{{Dh}}{{dH}}\) cho giao tử hoán vị dh: %dh = 0,3/2 = 0,15

  →%\(\frac{{dh}}{{dh}}\) = %dh (đực) x %dh (cái) = 0,35 x 0,15 = 0,0525

  Do cả 2 bên P đều dị hợp 2 cặp: %D-H- = 0,5 + %\(\frac{{dh}}{{dh}}\) = 0,5525

  Vậy tỷ lệ A-B-D-H- ở đời con là: 0,75 x 0,5 x 0,5525 = 0,2072 = 20,72%

    bởi Trieu Tien 11/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON