YOMEDIA

Trong một quần thể ngẫu phối, xét 2 gen alen là D và d, biết tỉ lệ của gen d là 20% thì cấu trúc di truyền của quần thể là

A. 0,64DD + 0,32Dd + 0,04dd.

B. 0,04DD + 0,32Dd + X),64dd.

C. 0,32DD + 0,64Dd + 0,04dd.

D. 0,25DD + 0,50Dd + 0,25dd.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
  • Công thức của quần thể ngẫu phối:
   • Gọi p là tần số tương đối của alen A
   • Gọi q là tần số tương đối của alen a: p +q = 1
   • Cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng: p2 AA + 2pqAa + q2 aa
  • Áp dụng công thức trên ta có
   • dd= 0.2 x 0.2 = 0.04
   • DD= 0.8x0.8= 0.64
   • Dd= 0.8 x0.2 x2= 0.32

  Vậy đáp án đúng là: A

    bởi thu trang 30/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA