YOMEDIA
NONE

Ở một loài thực vật lưỡng bội có bộ NST 2n = 20. Xét 3 thể đột biến NST là thể đột biến đảo đoạn, lệch bội thể một và thể tam bội. Số lượng NST có trong mỗi tế bào của mỗi thể đột biến khi các tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân theo thứ tự là

A. 20, 21, 30. 

B. 40, 38, 30. 
C. 40, 19, 30. 
D. 20, 19, 30.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Thể đột biến đảo đoạn có số lượng NST không thay đổi do đó bộ NST kì giữa là 2n = 20, đột biến thể một có 2n - 1 = 19 NST, đột biến tam bội 3n = 30 NST. 

      bởi Thiên Mai 21/06/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON