YOMEDIA
NONE

Người ta xây dựng các dạng tháp tuổi của quần thể theo hình vẽ sau:

Một số kết luận về ý nghĩa của hình vẽ:

I. Chú thích các chữ số: 1- nhóm tuổi trước sinh sản; 2- nhóm tuổi đang sinh sản; 3- nhóm tuổi sau sinh sản.

II. Tháp A- Quần thể trẻ hay đang phát triển.

III. Tháp B - Quần thể già, phát triển ổn định.

IV. Tháp C - Quần thể già hay suy thoái.

Các kết luận đúng là:

A. I, II, III, IV

B. I, II, IV
C. I, III, IV 
D. I, II, III

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Kết luận sai là III, tháp B có tỷ lệ sau sinh sản ít hơn trước sinh sản nên không phải quần thể già

      bởi Nguyễn Sơn Ca 29/06/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON