YOMEDIA

Một quần thể người, nhóm máu o (kiểu gen I°I°) chiếm tỉ lệ 48,35%; nhóm máu B (kiểu gen \({I^B}{I^O},{I^B}{I^B}\)) chiếm tỉ lệ 27,94% ; nhóm máu A (kiểu gen \({I^A}{I^O},{I^A}{I^A}\)) chiếm tỉ lệ 19,46% ; nhóm máu AB (kiểu gen \({I^A}{I^B}\)) chiếm tỉ lệ 4,25%.

Một quần thể người, nhóm máu o (kiểu gen I°I°) chiếm tỉ lệ 48,35%; nhóm máu B (kiểu gen \({I^B}{I^O},{I^B}{I^B},\) ) chiếm tỉ lệ 27,94% ; nhóm máu A (kiểu gen  \({I^A}{I^O},{I^A}{I^A}\) ) chiếm tỉ lệ 19,46% ; nhóm máu AB (kiểu gen) chiếm tỉ lệ 4,25%. Tần số của các alen IA, IB và I° trong quần thể này là:

A. \({I^A}\) = 0,69; \({I^B}\) = 0,13; \({I^O}\) = 0,18.

B. \({I^A}\) = 0,13; \({I^B}\) = 0,18; \({I^O}\) = 0,69.

C. \({I^A}\) = 0,17; \({I^B}\) = 0,26; \({I^O}\) = 0,57

D. \({I^A}\) = 0,18; \({I^B}\) = 0,13; \({I^O}\) = 0,69.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Gọi p là tần số alen A1; q là tần số alen A2; r là tần số alen a.

  • p+q+r = 1
  • Thành phần kiểu gen của quần thể: \({p^2}{A_1}{A_1} + {q^2}{A_2}{A_2} + {r^2}{\rm{aa}} + 2pq{A_1}{A_2} + 2pr{A_1}a + 2qr{A_2}a = 1\)

  Áp dụng công thức ta có:

   \({I^O}{I^O} = {I^{{O^2}}} \to {I^O} = 0.69\)

  \(\begin{array}{l} {I^A} + {I^B} = 0.31\\ {I^A}.{I^B} = 0.0425 \end{array}\)

  Vậy đáp án đúng là: B

    bởi Nhật Duy 30/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA