YOMEDIA
NONE

Loại đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?

a. Đột biến lặp đoạn

b. Đột biến lệch bội

c. Đột biến đa bội

d. Đột biến đảo đoạn

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen trên 1 NST

    Các đột biến đa bội, lệch bội, đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên 1 NST

      bởi Kim Ngan 21/06/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON