YOMEDIA
NONE

Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây phát triển thành thể một nhiễm?

a. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n-1).

b. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n+1).

c. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).

d. Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n + 1).

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Thể một nhiễm có dạng 2n - 1 = (n) x (n - 1) → Là sự kết hợp giữa Giao tử (n) với giao tử (n + 1) trong thụ tinh → Đáp án A

      bởi Phong Vu 22/06/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON