YOMEDIA
ZUNIA12

1. Lưới thức ăn trên có nhiều hơn 6 chuỗi thức ăn. 2. Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1.

3. Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

4. Chuỗi thức ăn dài nhất có 3 bậc dinh dưỡng.

5. Cáo vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 2, vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 3.

6. Loài sinh vật tiêu thụ tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất là cáo.

Phương án nào sau đây là đúng?

   A. (1) đúng; 2) đúng; (3) sai; (4) sai; (5) đúng; (6) đúng.

   B. (1) đúng; 2) sai; (3) sai; (4) sai; (5) đúng; (6) sai.

   C. (1) đúng; 2) sai; (3) đúng; (4) sai; (5) đúng; (6) sai.

   D. (1) đúng; 2) đúng; (3) sai; (4) đúng; (5) sai; (6) sai

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  1. đúng vì lưới thức ăn trên bao gồm 8 chuỗi thức ăn.
  2. đúng vì có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 là cà rốt, cỏ và lúa mì.
  3. sai vì có 4 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 là thỏ, chuột, châu chấu và chim sẻ.
  4. sai vì chuỗi thức ăn dài nhất có 4 bậc dinh dưỡng: Cỏ —> châu chấu —> chim sẻ —> cáo.
  5. đúng vì cáo vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 2 (bậc dinh dưỡng bậc 3), vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 3 (bậc dinh dưỡng bậc 4).
  6. đúng vì cáo tham gia 5 chuỗi thức ăn.
    bởi Nguyễn Ngọc Sơn 28/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF