Xác định Y , Z , T , M và viết các phương trình hóa học xảy ra

bởi thanh hằng 29/04/2019

Dẫn hỗn hợp khí X ( gồm CO , CO2 , SO2 , SO3 ) qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được kết tủa Y và khí Z . Cho khí Z tác dụng vs Fe3O4 nung nóng dư thu được khí T . Cho T tác dụng vs dung dịch Ba(OH)2 dư thu được kết tủa M . Xác định Y , Z , T , M và viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu trả lời (1)

 • CO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\)CaCO3+H2O

  SO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\)CaSO3+H2O

  SO3+Ca(OH)2\(\rightarrow\)CaSO4+H2O

  Kết tủa Y: CaCO3, CaSO3, CaSO4

  Khí Z: CO

  4CO+Fe3O4\(\rightarrow\)3Fe+4CO2

  Khí T là CO2

  CO2+Ba(OH)2\(\rightarrow\)BaCO3+H2O

  M là BaCO3

  bởi Đỗ Thu Hà 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Tay Thu

  các bạn giúp mk vs

  Cho 17,92l khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vao 600ml dd NaOH 2M . Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

 • Tran Chau

  Dẫn từ từ 1,12 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2.a) Xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng .b)Chất nào đã dư và dư bao nhiêu gam?(Cho biết Ca=40, C=12,O=16,H=1)

 • Anh Trần

  Viết các PTHH theo chuỗi pứ

  Fe2O3 -(1)->Fe\(\left[{}\begin{matrix}-^{\left(2\right)}>FeCl2-^{\left(3\right)}>Fe\left(OH\right)2-^{\left(4\right)}>FeSO4\\\\-^{\left(5\right)}>FeCl3-^{\left(6\right)}>Fe\left(OH\right)3-^{\left(7\right)}>Fe2O3\end{matrix}\right.\)

 • Phạm Phú Lộc Nữ

  1/ Hòa tan hết 24,8g Na2O vào H2O được dung dịch A. Phân hủy hoàn toàn 50g CaCO3 thu được khí B. Dẫn từ từ khí B vào dung dịch A thu được bao nhiêu g Muối?

  2/ Cho 4,48 lít CO2 ở đktc tác dụng hoàn toàn với 50g dung dịch NaOH 20%. Tính khối lượng Muối trong dung dịch.

 • Hoàng My

  Phân tích 1 hợp chất oxit sắt, trong đó oxi chiếm 22,22% về klượng. Đó là hợp chất nào?

  A. Fe3O4 B. FeO C. Fe2O3

 • bach hao

  8,1 gam một oxit kim loại khi dẫn qua khí CO dư ở nhiệt đọ cao thì thu được hỗn hợp khí A là CO2 ;CO và kim lọi B . dẫn toàn bộ khí A đi qua dung dịch CA(OH)2 thì thu được 10 gam kết tủa trắng và 1 khí X bay lên. Xác định CTHH của oxit

 • Bảo Lộc

  bình chửa cháy phun bọt dạng axit - kiềm có cấu tạo như sau

  - ống thủy tinh hở miệng đựng dung dịch axit sunfuric

  - bình đựng dung dịch natri hidrocacbonat có nồng độ cao

  bình thường, bình chữa cháy phải để đứng thẳng, không được để nằm. Khi chữa cháy phải dốc ngược bình lên.

  a) Vì sao khi bảo quản, bình chữa cháy phải để thẳng đứng? vì sao khi chữa cháy lại phải dốc ngược bình lên? viết phương trình hóa học xảy ra(nếu có)

  b) nếu nguyên lý chữa cháy của bình là gì?

 • Mai Hoa

  1) Hấp thụ hoàn toàn 22,4l khí SO2 đktc = 100g dung dịch NaOH 6,4%
  a) Cho biết múi nào đã được tạo ra
  b) Tính C% của dung dịch sau phản ứng
  2) Hấp thụ hoàn toàn 4,032l khí SO2 =1,6l dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Tính khối lượng kết tủa thu được

 • Bảo Lộc

  Hòa tan 1,12g CaO vào \(H_{2}O\) được 1 lít dung dịch A. Sục V lít \(CO_{2}\) đktc vào bình đựng A trên được 1g kết tủa. Xác định giá trị của V

 • hai trieu

  C1:cho 32g hỗn hợp gồm Fe2O3và CuO nung nóng rồi dẫn 12,32l khí CO vừa đủ đo ở ĐKTC đi qua được hỗn hợp kim loại X và khí Y.Dẫn khí Y vào 500ml dung dịch NaOh 1,4M được dung dịch Z.

  a,lập các phương trình hóa học xảy ra

  b, tính % khối lượng mỗi kim loại trong XC

  c, tính CM các chất trong Z biết thể tích dung dịch không đổi