ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định x, y biết để trung hòa 200ml hỗn hợp gồm HCl xM, H2SO4 yM cần 300ml NaOH 2M?

1. Để trung hòa vừa đủ 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl xM, H2SO4 yM cần 300ml dung dịch NaOh 2M thu được dung dịch X .
Cô cạn X thu được 40,1g hỗn hợp muối khan. Xác định x, y
2. Cho 25,8g một ôlêum X hòa tan trong 174,2 g H2O -> dung dịch H2SO4. Xác định CTHH của ôlêum X và tính % khối lượng SO3 trong X . CT ôlêum: H2SO4. nSO3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.

  NaOH + HCl --> NaCl+H2O (1)

  2NaOH +H2SO4 --> Na2SO4 +2H2O (2)

  giả sử nNaOH (1)=x(mol)

  nNaOH(2)=y(mol)

  =>x+y=0,3.2=0,6(I)

  theo (1) : nNaCl=nNaOH(1)=x(mol)

  theo (2) : nNa2SO4=1/2nNaOH(2)=0,5y(mol)

  =>58,5x+71y=40,1(II)

  từ (I,II)

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,4\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  theo (1) : nHCl=nNaOH(1)=0,2(mol)

  =>x=CM dd HCl=1(M)

  theo (2) : nH2SO4=1/2nNaOH(2)=0,2(mol)

  =>y=1(M)

    bởi Liệt Hiền Thảo Vy 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1