AMBIENT

Xác định V HCl 2M cần dùng để phản ứng với 28g Fe và 40g CuO?

bởi Nguyễn Hồng Tiến 23/04/2019

Hòa tan một hỗn hợp A gồm 28g Fe và 40gCuO trong dd HCl 2M

a) Với thế tích dd HCl sử dụng là 2lit, hỗn hợp A tan hết hay không ?

b) Nếu cho toan bộ lượng H2 tạo thành ở trên tác dụng với 72gFeO nung nóng. Tính độ giảm khối lượng của FeO và % khối lượng mỗi chất sau phản ứng ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề ta có : nHCl = 2.2= 4 (mol)

  Ta có : mA = 28 + 40 = 68 (g)

  a) * Giả sử trong hỗn hượp A chỉ có Fe => Số mol của HCl phản ứng vừa đủ với 68g là \(\dfrac{68}{56}\approx1,2\left(mol\right)\)

  \(Fe+2HCl->FeCl2+H2\)

  * Giả sử trong hỗn hợp A chỉ có CuO => Số mol của HCl phản ứng vừa đủ với 68g là \(\dfrac{68}{80}=0,85\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  \(CuO+2HCl->CuCl2+H2O\)

  Vậy nếu hỗn hợp chứa cả Fe và CuO thì số của HCl phải thỏa mãn điều kiện :

  \(0,85< nHCl< 1,2\)

  Mà nHCl = 4 (mol) > 1,2 mol

  nên => nHCl còn dư .

  Vậy hỗn hợp A tan hết

  Câu b chưa hiểu lắm nên ko làm  bởi L'Avenir Nam 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA