YOMEDIA

Xác định thành phần % về khối lượng các oxit trong hỗn hợp ban đầu

Dẫn V lít hh khí CO và H2 có tỉ khối với H2 là 8,8 qua bình đựng 40 gam hh Fe2O3, Al2O3, CuO nung nóng. kết thúc phản ứng thu được chất rắn B và hh khí C. Hòa tan chất rắn B vào dd HCl dư thu được dd D và 4,48 lít khí (đktc). Còn lại 12,8 gam chất rắn không tan. Dẫn khí C qua nước vôi trong dư thu được a gam kết tủa. Cho dd NaOH dư vào dd D thì thu được một chất kết tủa duy nhất.

a. Tính V và a

b. Xác định thành phần % về khối lượng các oxit trong hỗn hợp ban đầu

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • gọi số mol CO,H2 là a,b. Tỉ khối so với H2 là 8,8=>10,4a-15,6b=0
  gọi số mol Fe2O3,Al2O3,CuO là x,y,z suy ra 160x+102y+80z=40(1)
  cho(H2,CO) qua bình ta thu cr B gồm Fe,Al2O3,Cu
  ta có pt
  Fe2O3+6e->2Fe
  CuO+2e->Cu
  CO->CO2+2e
  H2->H2O+2e
  theo dl bt eletron
  3x+z=a+b
  n(Fe)=2n(Fe2O3)=2x(mol)
  n(Cu)=n(CuO)=z
  n(Al2O3)=y
  cho B qua HCl ta có ptpư
  Fe+2HCl->FeCl2+H2
  Al2O3+6HCl->2AlCl3+3H2O
  n(Fe)=n(H2)=0,2(mol)=2x(2)
  chất rắn dư là Cu có m=12,8 suy n(Cu)=0,2(mol)=z(3)
  từ(1),(2),(3)=>x=0,1,y=0,08,z=0,2
  suy ra a+b=0,5
  suy ra a=0,2;b=0,3
  dd C qua Ca(OH)2 dư thu được kt ta có pt
  CO2+Ca(OH)2->CaCO3+H2O
  n(CaCO3)=n(CO2)=n(CO)=0,2
  a. V=(a+b).22,4=11,2
  m=20(g)
  b. %m(Fe2O3)=%m(CuO)=40%
  %m(Al2O3)=20%
    bởi trịnh thị dung 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA