Xác định thành phần/phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp

bởi Sam sung 29/04/2019

Hòa tan 12,6 g hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch Hcl dư sau phản ứng thu được 13,49 l khí ở đktc. Xác định thành phần/phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp

Câu trả lời (1)

 • nH2 \(\approx\)0,6 mol

  Gọi x,y lần lượt là số mol của Mg và Al ( x, y > 0 )

  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

  x.......2x.................x........x

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  y..........3y............y...........1,5y

  Ta có hệ

  \(\left\{{}\begin{matrix}24x+27y=12,6\\x+1,5y=0,6\end{matrix}\right.\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,3\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

  ⇒ %Mg = \(\dfrac{0,3.24.100\%}{12,6}\) \(\approx\) 57,1 %

  ⇒ %Al = \(\dfrac{0,2.27.100\%}{12,6}\) \(\approx\)42,9%

  bởi Nguyễn Quỳnh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan