ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định R biết cho 14,2g MgCO3 và Rx(CO3)y vào HCl 7,3% thu được 3,36 lít khí?

Cho 14,2g hh MgCO3 và Rx(CO3)y vào dd HCl 7,3% ( vừa đủ) thu được dd A và 3,36 lít khí ( đktc). Biết rằng C% của MgCl2 trong dd A là 6,028%. Xác định R? Tính thành phần trăm từng muối trong hh ban đầu.

2) Dùng hiđro khử hoàn toàn m(g) FexOy thu đc rắn A và hơi nước biết rằng nếu cho lượng hơi nước này hấp thụ hoàn toàn trong 100g H2SO4 98% thu đc dd H2SO4 có nồng đọc giảm đi số vs lúc đầu là 3,405% cho A tác dụng hoàn toàn vs dd HCl 10% sẽ thu đc 3,36 lít khí ( đktc) và dd B. Xác định CTHH đúng của FexOy và Tính C% các chất tan trong dd B và khối lượng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1:

  MgCO3 + 2HCl ---> MgCl2 + CO2 + H2O

  Rx(CO3)y + 2yHCl ---> xRC2y/x + yCO2 + yH2O

  nHCL = 2nCO2 = 0,3 (mol)

  \(m_{ddmuoi}=14,2+\dfrac{0,3.36,5.100}{7,3}-0,15.44=157,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{MgCl_2}=\dfrac{6,028.157,6}{100}=9,5\left(g\right)\)\(\Rightarrow n_{MgCl_2}=0,1\left(mol\right)\)

  => mRx(CO3)y = mhh - mMgCO3 = 14,2 - 0,1.84 = 5,8(g)

  Bảo toàn C => nMgCO3 + y.nRx(CO3)y = 0,15

  => nRx(CO3)y = \(\dfrac{0,15-0,1}{y}=\dfrac{0,05}{y}\left(mol\right)\)

  Ta có: \(5,8=\dfrac{0,05}{y}\left(Rx+60y\right)\)

  x 2 1 2 1
  y 1 1 3 2
  R 28(loai) 56(Fe) 84(loại) 112(loại)

  Vậy R là Fe. CT muối FeCO3

  => phần trăm khối lượng mỗi muối

    bởi Dương Thanh Thanh 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1