Xác định phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu

bởi hi hi 01/06/2019

Cho 5,4 gam hỗn hợp gồm Etilen và Axetilen và 60 gam dung dịch Brom 80%. Phản ứng xảy ra vừa đủ.

a, Xác định phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu.

b, tính tổng khối lượng sản phẩm sinh ra

Câu trả lời (1)

 • C2H4 +Br2 --> C2H4Br2 (1)

  C2H2 +2Br2 --> C2H2Br4 (2)

  a) giả sử nC2H4=x(mol)

  nC2H2=y(mol)

  nBr2=0,3(mol)

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}28x+26y=5,4\\x+2y=0,3\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  ở cùng điều kiện các khí có tỉ lệ n=tỉ lệ V

  => %VC2H4=%VCH2=50(%)

  b) theo (1) : nC2H4Br2=nC2H4=0,1(mol)

  theo (2) : nC2H2Br4=nC2H2=0,1(mol)

  => tổng khối lượng sản phẩm sinh ra là

  0,1.188+0,1.346=53,4(g)

  bởi Nguyễn Vũ Phương Linh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan