YOMEDIA

Xác định nồng độ % Na2SO4,MgSO4 trong dd A ban đầu

1.cho 11,7 một kim loại hóa trị II tác dụng với 350ml dd HCl 1M.Sau pứ thấy kim loại vẫn còn dư.Cũng lượng kim loại đó nếu tác dụng với 200ml dd HCl 2M.Sau pứ xong thấy axit vẫn còn dư.Xác định kim loại nói trên

2.Hòa tan hh rắn Na2SO4 và MgSO4 (tỉ lệ mol 3:1) vào 122,7g nước thu được dd A.Cho 312g dd BaCl 20% vào dd A thấy xuất hiện kết tủa.Lọc bỏ kết tủa r thêm dd H2SO4 dư vào nước lọc thấy tạo thêm 23,3g kết tủa.Xác định nồng độ % Na2SO4,MgSO4 trong dd A ban đầu

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Na2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + 2NaCl (1)

  MgSO4 + BaCl2 -> BaSO4 + MgCl2 (2)

  BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl (3)

  nBaCl2=\(\dfrac{312.20\%}{208}=0,3\left(mol\right)\)

  nBaSO4(3)=\(\dfrac{23,3}{233}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 3 ta có:

  nBaCl2=nBaSO4(3)=0,1(mol)

  nBaCl2(1;2)=0,3-0,1=0,2(mol)

  Đặt nMgSO4=a => nNa2SO4=3a

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  nNa2SO4=nBaCl2(1)=3a

  nMgSO4=nBaCl2(2)=a

  3a+a=0,2

  =>a=0,05

  mMgSO4=120.0,05=6(g)

  mNa2SO4=142.0,15=21,3(g)

  mdd A=21,3+6+122,7=150(g)

  C% dd MgSO4=\(\dfrac{6}{150}.100\%=4\%\)

  C% dd Na2SO4=\(\dfrac{21,3}{150}.100\%=14,2\%\)

    bởi đặng văn quý 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA