Xác định MO biết hòa tan MO bằng H2SO4 4,9% thu được muối có nồng độ 5,87%?

bởi Truc Ly 22/04/2019

Hòa tan 1 oxit kim loại hóa trị II bằng vừa đủ dung dịch H2SO4 4,9% thu được dung dịch muối có nồng độ 5,87% Xác định CTHH

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTTQ: AO

  .......số mol AO pứ là 1 mol

  Pt: AO + H2SO4 --> ASO4 + H2O

  1 mol.......1 mol........1 mol

  mAO = A + 16 (g)

  mdd H2SO4 = \(\dfrac{1.98}{4,9}.100=2000\left(g\right)\)

  mdd sau pứ = A + 16 + 2000 = 2016 (g)

  mASO4 = A + 96 (g)

  Ta có: \(5,87=\dfrac{A+96}{A+2016}.100\)

  => A = 24 (Mg)

  Vậy A là Magie (Mg). CTHH: MgO

  bởi Trần Khoa Điềm 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Nhi

  Trung hòa vừa đủ 250 ml dd Ba(OH)2 1M bằng 400 ml dd A gồm HCl 0,5M và H2SO4 aM . Tính giá trị a và khối lượng kết tủa thu được sau pư.

  Mình đang cần gấp, mọi người giúp mình nha! Cảm ơn ạ!

 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Hòa tan 3,2 gam Fe2O3 vào 260 gam dung dịch HCL 7,3 %. Tính C % của dung dịch thu được

 • Thùy Trang

  cho m gam sắt dư vào 20 ml dung dịch CuSo4 1M. sau khi phản ứng lọc được Adung dịch A và 4,08 g chất rắn B.

  Tính m

  Tính nồng độ mol của chất trong dung dịch A

 • thu trang

  Cho hỗn hợp X gồm :0,25 mol Mg;0,3 mol Cu;0,2 mol Fe vào dung dịch chứa 1,5 mol AgNO3.tính m kết tủa thu đc sp ứng

 • thanh duy
  Chọn đáp án đúng:
  1. Chất nào sau đây không tác dụng với kim loại Na:
  A. Nước B. Dầu hỏa C. Rượu etylic D. Axit axetic
  2. Cho 45g axit axetic tác dụng với 69g rượu etylic thu được 41, 25g etyl axetat . Hiệu suất phản ứng este hóa là:
  A. 60,5% B. 62% C. 62,5% D. 75%
  3. Để phân biệt bezen và rượu etylic người ta dùng:
  A. Zn B. Na C. Qùy tím D. Mg
  4. Rượu etylic phản ứng được với Na vì trong phân tử có:
  A. Nguyên tử H B. Nguyên tử O C. Nguyên tử C D. Nhóm -OH
 • Thuy Kim

  Cho các chất sau : CO2, CaO, K2O, N2O5, P2O5, SO2, Mn2O7, SO3

  Ôxit nào tác dụng được

  a. Với dung dịch HCL, dung dịch H2SO4

  b. với dd NaOH, dd Ca(OH)2

  Viết PTHH

 • minh thuận

  Cho 3,87(g) hh A gồm Mg và Al vào 250 ml dd chứ HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dd B và 4,368(l) H2 (đktc).

  a) CM dd còn dư axit.

  b) Tính % theo khối lượng các kim loại trong A.

  c) Tính nồng độ mol các chất trong dd sau phản ứng.

 • Thanh Truc

  Hòa tan 13,3 gam hỗn hợp NaCl và KCl vào nước thu được 500 gam dung dịch A Lấy 1/10 dung dịch A cho phản ứng với AgNO3 tạo thành 2,87 gam kết tủa.

  a. Tính % về khối lượng của mỗi muối có trong hỗn hợp?

  b. Tính C% các muối có trong dung dịch A

 • hi hi
  Cho 100ml dd Mgso4 xM vào 200 ml dd naoh1M a,tính m các chất sau phản ứng b,tính CM các chất spu
 • can chu

  ĐỀ 02

  I/Trắc nghiệm (3 đ ): Hãy khoanh tròn vào các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng.

  Câu 1: Dung dịch nào không thể chứa trong bình thủy tinh:

  A.HNO3 B.H2SO4 đậm đặc

  C.HF D.HCl

  Câu 2 :Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc:

  A.Theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.

  B. Theo chiều số electron lớp ngoài cùng tăng dần.

  C.Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

  D.Theo chiều từ kim loại đến phi kim.

  Câu 3: Dung dịch nào sau đây không có khả năng tẩy màu ?

  A. Dung dịch nước Javen. B. Dung dịch nước Clo

  C. Dung dịch muối Ca(ClO)2 D.Dung dịch muối KClO3

  Câu 4:Trong nước Clo

  A.Chỉ có HCl, Nước. B.Chỉ có HClO, Nước.

  C. Có HCl, Nước,Cl2, HClO D.Chỉ có HClO, Nước và HCl

  Câu 5: Dạng nào sau đây không phải thù hình của cacbon ?

  A. Khí lò cốc B.Kim cương C. Than chì D. Cacbon vô định hình

  Câu 6 : Sục từ từ CO2 vào nước vôi trong. Hiện tượng xảy ra là:

  A.Nước vôi trong đục dần rồi trong trở lại

  B.Nước vôi trong không có hiện tượng gì

  C.Nước vôi trong hóa đục

  D.Nước vôi trong 1 lúc rồi mới hóa đục

  II/Tư luận:(7 đ)

  Câu 1:(2đ) Viết các phương trình hoá học để hoàn thành dãy chuyển hoá hoá học sau:

  NaCl → Cl2 → HCl → FeCl2 → FeCl3

  Câu 2: (2đ) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau: Na2CO3, Na2SiO3, NaHCO3, NaCl

  Câu 3: ( 3đ ) Cho m g hỗn hợp gồm K2CO3 và KHCO3 tác dụng vừa đủ với 27,375 g dung dịch HCl 20%. Sau phản ứng thu đựơc 2,24 lit khí CO2 (đktc).

  a.Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

  b.Tính khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu.

  c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch chất thu được sau phản ứng.