Xác định lọ nào chứa chất gì trong Na2CO3,HCl,BaCl2,H2SO4,NaCl?

bởi hà trang 29/04/2019

Cho 5 dung dịch riêng biệt Na2CO3,HCl,BaCl2,H2SO4,NaCl.kí hiệu ngẫu nhiên A,B,C,D,E.Xác định lọ nào chưa chất gì (giải thích ngắn gọn) biết:

Cho dung dịch A vào dung dịch B thì có kết tủa

Cho dung dịch A vào dung dịch c thì có khí bay ra

Cho dung dịch B vào dung dịch D thì có kết tủa

Câu trả lời (1)

 • Vì cho A vào B có kết tủa =>\(\left\{{}\begin{matrix}A:\left[{}\begin{matrix}Na_2CO_3\\H_2SO_4\end{matrix}\right.\\B:BaCl_2\end{matrix}\right.\)(1)

  Lại có cho A vào C có khí bay ra => \(\left\{{}\begin{matrix}A:Na_2CO_3\\C:\left[{}\begin{matrix}H_2SO_4\\HCl\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)(2)

  Từ (1) và (2) => \(\left\{{}\begin{matrix}A:Na_2CO_3\\B:BaCl_2\end{matrix}\right.\)

  Vì cho B vào D có kết tủa => chắc chắn D là H2SO4

  => Còn C,E chứa HCl hoặc NaCl

  => Sử dụng quỳ tím, lọ làm cho quỳ tím

  - Hóa đỏ : HCl

  - Không đổi màu : NaCl

  bởi Phuong phuong 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan