AMBIENT

Xác định khối lượng nhôm

bởi Nguyen Ngoc 20/04/2019

Cho m gam Al tác dụng vs H2SO4 đậm đặc thu đc 3,2g lưu huỳnh và 6,72 l khí SO2( đktc) . Xác định m. Cần giải gấp !

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • có 2 pt

  +, \(2Al+6H_2SO_4->Al_2\left(SO4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

  => \(n_{Al}=\dfrac{n_{SO2}.2}{3}=0,2mol\)

  +, \(2Al+4H_2SO_4->Al_2\left(SO_4\right)_3+S+4H2O\)

  +> \(n^{_{Al}}=2n_S=2.o,1=0,2mol\)

  => tổng nAl= o,2+0,2=0,4mol

  => mAl=0,4.27=10,8 gam.

  Vậy m=10,8gam

  bởi Phạm Trân 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>