ON
ADMICRO
VIDEO

Xác định khối lượng kết tủa

Cho 20,7 g hh CaCO3, K2CO3 pứ hết với HCl dư, thu ddc khí Y. Sục toàn bộ khí Y vào dd chứa 0,18 mol Ba(OH)2, thu đc m (g) kết tủa. Xác định m

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • * Xet 20.7 g CaCO3 pu voi HCl:
  nCaCO3 = 20.7/100 = 0.207 mol
  nCO2 = nCaCO3 = 0.207 mol
  CO2 + Ba(OH)2 ---> BaCO3 + H2O
  0.18___0.18________0.18
  nCO2 du = 0.207 - 0.18 = 0.027 mol
  CO2 + H2O + BaCO3 ---> Ba(HCO3)2
  0.027_________0.027
  => nBaCO3 du = 0.18 - 0.027 = 0.153 mol
  => mBaCO3 = 197*0.153 = 30.141 g
  * Xet 20.7 g K2CO3 pu voi HCl:
  nK2CO3 = 20.7/138 = 0.15 mol
  nCO2 = nK2CO3 = 0.15 mol
  CO2 + Ba(OH)2 ---> BaCO3 + H2O
  0.15____0.15________0.15
  mBaCO3 = 0.15*197 = 29.55 g
  29.55 <= mkt <= 30.141

    bởi Hằng Ngọc 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1