ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định CTHH oxit sắt biết oxit sắt có % về khối lượng của nguyên tố oxi là 27,59%?

Một oxit sắt có % về khối lượng của nguyên tố oxi là 27,59%.
a) Tìm CTHH của oxit sắt trên.
b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để hòa tan hoàn toàn 11,6g oxit đó.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a;Gọi CTHH của oxit sắt là FeaOb

  Ta có:

  \(\dfrac{16b}{56.a+16b}.100\%=27,59\%\)
  \(\Rightarrow\)\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{3}{4}\)

  Vậy CTHH của oxit sắt là Fe3O4

  b;

  Fe3O4 + 8HCl\(\rightarrow\)FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3

  nFe3O4=\(\dfrac{11,6}{232}=0,05\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta có:

  nHCl=8nFe3O4=0,4(mol)

  VHCl=\(\dfrac{0,4}{2}=0,2\left(lít\right)\)

    bởi Nguyễn Minh Khánh 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1