YOMEDIA

Xác định CTHH của oxit

8,1 gam một oxit kim loại khi dẫn qua khí CO dư ở nhiệt đọ cao thì thu được hỗn hợp khí A là CO2 ;CO và kim lọi B . dẫn toàn bộ khí A đi qua dung dịch CA(OH)2 thì thu được 10 gam kết tủa trắng và 1 khí X bay lên. Xác định CTHH của oxit

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Gọi CTTQ của oxit kim loại là \(M_xO_y\) (x,y N* )

  PTHH: \(M_xO_y+CO\underrightarrow{t^o}xM+yCO_2\) (1)

  ______________\(\dfrac{0,1}{y}mol\)_____0,1 mol

  \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

  0,1mol_____________ 0,1mol

  _ Khí X là CO dư.

  _ \(n_{CaCO_3}=\dfrac{10}{100}=0,1mol\)

  _ \(n_{M_xO_y}=\dfrac{8,1}{xM_M+16y}\left(2\right)\)

  Từ PTHH (1) và (2) ta có pt:

  \(\dfrac{8,1}{xM_M+16y}=\dfrac{0,1}{y}\)

  Giải pt đc: \(M_M=32,5.\dfrac{2y}{x}\)

  Vì M là kim loại nên M có hóa trị là I, II và III

  Ta có bảng biện luận sau:

  I II III
  \(M_M\) 32,5 65 97,5
  M loại Zn loại

  Vậy CTTH của oxit kim loại là ZnO.

    bởi Nguyễn Thị Mỹ Hằng 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA