AMBIENT

Xác định công thức phân tử của X,biết ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất m gam X có thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam O2

bởi Đan Nguyên 09/06/2019

1.Đốt cháy m gam CxHy sau pứ thu được 8,8g CO2 và 3,6g H2O.Thể tích O2 cần dùng là 4,48 lít.Xác định công thức phân tử của X,biết ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất m gam X có thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam O2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CxHy + \(\left(x+\dfrac{y}{4}\right)\)O2 -to-> xCO2+ \(\dfrac{y}{2}\)H2O (1)

  nCO2=0,2(mol)

  nH2O =0,2(mol)

  nCxHy=nO2=0,1(mol)

  theo (1) : nCxHy=1/xnCO2

  =>\(0,1=\dfrac{0,2}{x}=>x=2\)

  nCxHy=2/ynH2O

  => \(0,1=\dfrac{0,4}{y}=>y=4\)

  => CxHy: C2H4

  bởi Thanh Duy Le 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>