ON
ADMICRO
VIDEO

Xác định công thức oxit kim loại và C% của muối trong dung dịch A

để hòa tan 10,2g một oxit kim loại M có hóa trị 3 cần vừa đủ 300g dd H2SO4 9,8% thu được A

a) xác định công thức oxit kim loại và C% của muối trong dung dịch A

b) cô cạn dung dịch A thu được 66,6g muối M2(SO4)3 . nH2O . Xác định n

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
  • a) vì M có hoá trị III nên CTHH oxit là \(M_2O_3\). PTHH: \(M_2O_3+3H_2SO_4->M_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\) Số mol \(H_2SO_4\) tham gia: \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{9,8.300}{100}:98=0,3\left(mol\right)\) Theo PTHH có\(n_{M_2O_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2SO_4}=\dfrac{1}{3}.0,3=0,1\left(mol\right)\) Khối lượng mol của oxit kim loại: \(M_{M_2O_3}=\dfrac{10,2}{0,1}=102\left(g/mol\right)\) Khối lượng nguyên tử kim loại M: \(M=\dfrac{102-16.3}{2}=27\) => M là Al, oxit kim loại có công thức là \(Al_2O_3\) Theo PTHH ta có: \(n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=n_{Al_2O_3}=0,1\left(mol\right)\) => \(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1.342=34,2\left(g\right)\) C% muối trong dd A: \(C\%_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{34,2}{10,2+300}.100\%=11\%\)

      bởi Nguyễn Quang 27/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1