Xác định công thức oxit kim loại.

bởi Bin Nguyễn 13/05/2019

Khử hoàn toàn 4,06g một oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy tạo thành 7g kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được 1,176 lít khí H2 (đktc). Xác định công thức oxit kim loại.

B)cho 4,06g oxit kim loại trên tcas dụng hòan toàn với 5000ml dd H2SO4 đặc, nóng dư thu được dd X và khí SO2 bay ra. xác định CM của muối trong dd X

Câu trả lời (1)

 • MxOy+yCO->xM+yCO2

  0,07/y....0,07

  CO2+Ca(OH)2->CaCO3+H20

  0,07.......................0,07

  M+2yHCl->xMCl2y/x+yH2

  0,0525/y.........................0,0525

  nCO=nCO2=0,07mol

  mCO2=0,07.44=3,08g

  mCO=0,07.28=1,96g

  mM=4,06+1,96-3,08=2,94g

  M=2,94/0,0525/y=56n

  Biện luan n=1, M=56(Fe)

  0,07/y(56x+16y)=4,06

  3,92y/x=2,94

  x/y=2,94/3,92=3/4

  ct: Fe3O4

  bởi Nguyễn Thạnh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan