AMBIENT

Xác định công thức của oxit

bởi Nguyễn Hạ Lan 02/06/2019

Khử hoàn toàn 38,4g một oxit kim loại bằng 32,256 lít CO(ở nhiệt độ cao trong điều kiện k có O2)thu được hh khí D có tỉ khối so với H2 là 18 và rắn E.Cho toàn bộ E tan hết trong dd HCl dư thu được 10,752 lít H2.Xác định công thức của oxit

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTHH của oxit là MxOy

  MxOy + yCO -> xM + yCO2 (1)

  2M + 2aHCl -> 2MCla + aH2 (2)

  nCO ban đầu=1,44(mol)

  nH2=0,48(mol)

  Áp dụng sơ đồ đường chéo ta dc

  nCO2 =0,72

  nCO=0,72

  Áp dụng ĐLBTKL ta có:

  mMxOy + mCO tham gia PƯ=mM+mCO2

  =>mM=38,4+28.0,72-44.0,72=26,88(g)

  Theo PTHH 2 ta có:

  \(\dfrac{2}{a}\)nH2=nM=\(\dfrac{0,96}{a}\)(mol)

  MM=26,88:\(\dfrac{0,96}{a}\)=28a

  Ta thấy với a=2 thì M=56(thỏa mãn)

  =>M là sắt,CTHH là Fe

  Ta có:

  nO trong MxOy=nCO2=0,72(mol)

  =>\(\dfrac{x}{y}=\dfrac{0,48}{0,72}=\dfrac{2}{3}\)

  Vậy CTHH của oxit là Fe2O3

  bởi nguyen thi phuc 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>