AMBIENT

Xác định công thức của 2 hidrocacbon trong X.

bởi My Hien 25/04/2019

Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X , sản phẩm thu được cho hấp thụ hết vào bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng bình 1 tăng 6,3g , bình 2 có 25g kết tủa xuất hiện . Xác định công thức của 2 hidrocacbon trong X.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Khối lượng bình 1 tằng là m nước

  \(m_{H2O}=6,3\left(g\right)=>n_{H2O}=0,35\left(mol\right)\)

  \(n_{CaCO3}=0,25\left(mol\right)\)

  \(CO2+Ca\left(OH\right)2->CaCO3+H2O\)

  0,25......................................0,25

  \(n_{CO2}< n_{H2O}\Rightarrow ankan\)

  gọi CTC của X là CnH2n+2

  \(C_nH_{2n+2}+\dfrac{3n+1}{2}O_2->nCO2+\left(n+1\right)H_2O\)

  0,25 0,35

  0,25(n+1) = 0,35n => n=2,5

  Vậy X gồm C2H6 và C3H8

  bởi Huyền Nguyễn 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>