Xác định A biết cho 1,26g A tác dụng với H2So4 tạo 3,42g muối sunfat?

bởi Naru to 23/04/2019

Cho 1,26g một kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng tạo ra 3,42g muối sunfat. KIm loại đó là

Câu trả lời (1)

 • 2X + xH2SO4 -> X2(SO4)x + xH2 (1)

  Ta có:

  \(\dfrac{1,26}{X}=2.\dfrac{3,42}{2X+96x}\)

  Với x=2 thì X=56

  =>X là Fe

  bởi Trần Thu Hương 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan